ABB julkaisi lokakuussa 2015 uuden ihmisen kanssa yhteistyöhön kykenevän robotin, eli cobotin. ABB:n cobottia kutsutaan YuMiksi, mikä on lyhenne sanoista you and me. Nimi kuvaa hyvin cobotille luontaista yhteistyökykyä ihmisen kanssa.

Cobotit avaavat täysin uusia mahdollisuuksia tuotannon automatisoinnissa. YuMi pystyy toimimaan ihmisen läheisyydessä ilman erillisiä turvalaitteita, toisin kuin perinteiset teollisuusrobotit. Näin ollen yhä pienempien kokonaisuuksien ja yksikertaisimpien työvaiheiden automatisointi voi YuMin avulla olla kannattavaa.

Perinteisessä robotiikassa tuotantolaitteet on suunniteltu toimimaan mahdollisimman itsenäisesti, jolloin tuotteiden syöttäminen tuotantosoluun ja niiden poistaminen solusta on täytynyt tehdä pitkälti automatisoidusti. Cobottia käytettäessä ei tarvitse pitäytyä vanhoissa lähtökohdissa. YuMin kanssa työskentelevä operaattori voi joustavasti muiden töidensä ohella käydä syöttämässä cobotille lisää tuotteita ja poistamassa valmiit. Yksistään tämän materiaalivirran yksinkertaistaminen tuo merkittäviä säästöjä investoinneissa. Kun järjestelmä ei tarvitse useita tuotekohtaisesti räätälöitäviä oheislaitteita, on myös cobotin siirtäminen työtehtävästä toiseen helpompaa.

Robocolla on pitkä historia robottien soveltamisesta eri käyttökohteisiin, sekä vankka kokemus YuMi cobottien käytöstä. Osaamme suositella oikeaa robottiratkaisua juuri teidän tarpeisiinne.  Lue lisää Robocon cobottijärjestelmistä.