Tammikuussa 2016 Oskari Hakaluoto päätti yli 15 vuotta kestäneen uransa ABB:llä ja toteutti pitkäaikaisen unelman oman yrityksen perustamisesta. Uunituore osakeyhtiö Roboco pyrkii tekemään robotiikasta entistä saavutettavampaa ja helppokäyttöisempää – niin palveluita ostavalle yritykselle, kuin robotin loppukäyttäjälle.

Miksi päätit perustaa Robocon?

Työskennellessäni pitkään ABB robottien parissa, olen päässyt soveltamaan robotteja lukuisiin erilaisiin käyttökohteisiin. Ohjelmistojen osuus ja tärkeys lisääntyvät jatkuvasti automaatiolaitteiden ohjausjärjestelmien kehittyessä, käyttökohteesta riippumatta. Sama suuntaus on näkynyt pitkään myös teollisuusrobotiikassa. Myös yhteistyö ihmisen ja robottien välillä tulee lisääntymään, joka on pitkälti ohjelmistojen ansiota. Koen, että markkinoilla on tarvetta ohjelmistopainotteisen robotiikan soveltamisessa ja uskon, että Robocon avulla pystyn auttamaan suomalaisia robotiikkaa tarvitsevia yrityksiä mahdollisimman tehokkaasti.

Miten näet robotiikan tulevaisuuden Suomessa?

Robotiikan hyödyntäminen tuotannossa on lisääntynyt maailmalla räjähdysmaisesti. Tällä hetkellä robotiikka kasvaa nopeimmin työvoimakustannuksiltaan edullisina pidetyissä maissa, lähinnä Aasiassa. Vain panostamalla tehokkaaseen tuotantoon Suomessa, voimme pitää tuotannon ja työpaikat Suomessa. Robotiikka vastaa omalta osaltaan hyvin tuotannon tehostamiseen ja varsinkin uudet yhteistyörobotit, eli cobotit, luovat täysin uusia mahdollisuuksia tuotannon automatisoinnissa. Cobottien avulla tuotannosta voidaan automatisoida entistä pienempiä kokonaisuuksia ja saada aikaan hyvin joustavia automaatioratkaisuja pienin investointikustannuksin. Myös laitteiden entistä parempi käytettävyys madaltaa automaatiokynnystä ja helpottaa käyttöönottoa huomattavasti.

Uskon, että järkevän automatisoinnin ja robottien rohkean hyödyntämisen avulla voimme pitää Suomen pyörät pyörimässä ja pysyä kilpailukykyisinä yhä kovenevassa kilpailussa.

Mihin yritysten kannattaa automatisoinnissa panostaa?

Tuotantoa automatisoidessa on tärkeää yrittää saada mahdollisimman suuri hyöty irti investoinnista. Hyöty voidaan joskus mitata robottisolun lyhyempänä tahtiaikana tai häiriöttömänä toimintana. Joskus suurin hyöty saavutetaan tekemällä mahdollisimman joustava ja helposti mukautuva robottisolu. Varsinkin cobottien kanssa perinteiset mittarit tehokkuusajattelussa on syytä kyseenalaistaa ja tutkailla tuotannon automatisointia uusien mahdollisuuksien luomin vapauksin. Cobottien kanssa ei välttämättä tarvitse investoida tavanomaisiin ympäristölaitteisiin, vaan ihminen voi avustaa cobotin toimintaa oman työnsä ohella. Tällainen ei ole perinteisen robotiikan kanssa mahdollista, tai ainakaan tehokasta.

Tärkeintä automatisoinnissa on ymmärtää ongelma, joka sillä pyritään ratkaisemaan. Roboco haluaa toimia asiakkaidensa pitkäaikaisena yhteistyökumppanina robottiautomaatiossa ja olla mukana kehittämässä Suomeen entistä parempaa ja helppokäyttöisempää robottiautomaatiota.

Lue lisää Robocon palveluista.